Japanese

Directors, Corporate Auditors and Managing Officers

Board of Directors

Chairman Tetsuro Toyoda
President Akira Onishi
Executive Vice Presidents
Kazue Sasaki Hirotaka Morishita Shinya Furukawa
Senior Managing Directors
Masaharu Suzuki Norio Sasaki Toshifumi Ogawa
Takuo Sasaki Toshifumi Onishi  
Directors
Takaki Ogawa Kan Otsuka Taku Yamamoto
Keiichi Fukunaga Shuzo Sumi Kenichiro Yamanishi
Mitsuhisa Kato    

Audit & Supervisory Board Members

Full-time Audit & Supervisory Board Members
Kakuo Ishikawa Kohei Nozaki  
Outside Audit & Supervisory Board Members
Toshio Mita Hans-Juergen Marx Takahiko Ijichi

Managing Officers

Senior Managing Officers
Hiroaki Asai Hirooki Fujiwara Yukihisa Tsuchimoto
Takashi Ito    
Managing Officers
Toshiya Yamagishi Junichi Harada Mikihiko Okamoto
Yasuhiro Murata Yojiro Mizuno Masahiro Kawaguchi
Susumu Toyoda Yuji Ishizaki Keizo Hara
Kiyotsugu Kurimoto Masafumi Kunito Toshihiko Shimizu
Koichi Ito Yasushi Kawai Hiroaki Kayukawa
Kazuyuki Yamaguchi Toru Inagawa Hiroshi Matsumoto
Kota Otoshi Norio Wakabayashi Kazunari Masuoka

Return to Top